Bod č.51.:

MAJ/9 - Změna usnesení ZMP č. 400 ze dne 7. 9. 2017.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 400 ze dne 7. 9. 2017) (*)
Příloha č.2 (stanovisko OI MMP)
Příloha č.3 (ZMP č. 257/2017, RMP 945/2017)
Příloha č.4 (situace ze záborového elaborátu – DÚR)
Příloha č.5 (situace ze záborového elaborátu – DSP)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 204/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:98 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX