Bod č.41.:

PROP/12 - Ponechání pozemku p. č. 1116/3 v k. ú. Plzeň v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti )
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P2)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 212/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:88 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX