Bod č.58.:

MAJ/16 - Uzavření darovací smlouvy a zřízení věcných břemen s ŘSD ČR v rámci majetkového vypořádání pozemků v k. ú. Plzeň pod silnicí I/27, ul. Lidická.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost ŘSD ČR + sdělení k VB)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Geometrický plán (rozsah VB))
Příloha č.5 (Mapy)
Příloha č.6 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (Usnesení RMP ze dne 22. 2. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:105 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX