Bod č.49.:

MAJ/7 - Uzavření dohod o zrušení smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby 2x bytový dům Křimice, investor Křimická stavební s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 45/2016 a č. 410/2017)
Příloha č.2 (mapy)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 200 ze dne 22. 2. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:96 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX