Bod č.48.:

MAJ/6 - Prodloužení termínu na uzavření konečné smlouvy v rámci stavby Rezidence Kaplířka, k. ú. Plzeň, První developerská s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 527/2015)
Příloha č.3 (mapy)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 199 ze dne 22. 2. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:95 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX