Bod č.77.:

KŘTÚ/1 - Optimalizace svozu bioodpadů na území města Plzně

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Optimalizace svozu bioodpadů na území města Plzně)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX