Bod č.40.:

PROP/11 - Změna usnesení ZMP č. 390 ze dne 18. 6. 2015 týkající se prodeje pozemku p. č. 2003/10 a nově vzniklého pozemku p. č. 2003/116, vše v k. ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMP č. 587 ze dne 21. a 25. 5. 2015 )
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 390 ze dne 18. 6. 2015)
Příloha č.3 (usn. RMP č. 586 ze dne 21. a 25. 5 2015)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (usn. RMP ze dne 22. 2. 2018 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:87 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX