Bod č.42.:

PROP/13 - Konečné vypořádání zbývající druhé části pozemků dotčených výstavbou „5. fáze/bytové domy“ v k. ú. Valcha, v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost o prodej, zdůvodnění poskytnutí veřejné podpory a žádost o změnu kupujícího)
Příloha č.2 (situace )
Příloha č.3 (historie)
Příloha č.4 (stanovisko ORP MMP )
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 32/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:89 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX