Bod č.68.:

SPORT/3 - Informativní zpráva - vyhodnocení Akčního plánu 2017 ke Koncepci sportu v Plzni

(předkladatel:radní Chvojka)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ_Akční plán 2017 - vyhodnocení)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX