Bod č.74.:

ORG/6 - Dopis spolku Náš Bukovec z.s. ve věci lokalit pro bydlení v Bukovci a Zábělé

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX