Bod č.11.:

ORG/7 - Aktualizace podkladů pro oslovení soukromých investorů na výstavbu aquaparku v Plzni

(předkladatel:Mgr. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhledávací studie Plzeň - Aquapark)
Příloha č.2 (Plzeň - Aquapark II - analýza financování)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1048/2012)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 407/2012)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 405/2013)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX