Bod č.84.:

OŽP/3 - Jez v Malesicích

(předkladatel:Ing. Svobodová Kaiferová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX