Bod č.95.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7.3.2018

(předkladatel:Ing. Bis)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zápis z jednání VZVZ ZMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX