Bod č.37.:

BYT/1 - Projednání uzavření Dohody o splátkách s paní Marcelou Polaneckou na dluh vztahující se k bytu č. 23, Na Roudné 176, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Prohlášení o uznání dluhu č. 1)
Příloha č.3 (Prohlášení o uznání dluhu č. 2)
Příloha č.4 (Dohoda o splátkách)
Příloha č.5 (Zápis z KB RMP)
Příloha č.6 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:152 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX