Bod č.2.:

ST1/2 - Schválení programu jednání

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (pozvánka)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX