Bod č.3.:

RMO1/1 - Projekt regenerace sídliště Plzeň - Bolevec

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Regenerace sídliště Bolevec)
Důvodová zpráva (Regenerace sídliště Bolevec)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:449 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX