Bod č.5.:

RMO1/3 - Návrh strategického plánu města Plzně

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (strategický plán města Plzně)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:451 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX