Bod č.13.:

RMO1/5 - Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Příloha č.1 (příloha )
Příloha č.2 (odpověď Bartman)
Příloha č.3 (odpověď Jehličková)
Příloha č.4 (odpověď Ženíšek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:459 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX