Bod č.14.:

ST1/4 - Projednání pokuty uložené rozhodnutím ÚOHS ze dne 19. 11. 2015

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (rozhodnutí ÚOHS)
Příloha č.2 (usnesení RMO 1)
Příloha č.3 (usnesení RMO 1)
Příloha č.4 (usnesení ZMO 1)
Příloha č.5 (zápis ZMO 1)
Příloha č.6 (stanovisko MV ČR)
Příloha č.7 (stanovisko MV ČR)
Příloha č.8 (usnesení RMO 1)
Příloha č.9 (právní stanovisko)
Příloha č.10 (usnesení ZMO 1)
Příloha č.11 (právní stanovisko)
Příloha č.12 (vyjádření starosty)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX