Bod č.15.:

RMO1/6 - Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha )
Příloha č.2 (příloha )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:460 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX