Bod č.16.:

RMO1/7 - Novela vyhlášky o místních poplatcích

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh novely vyhlášky o místních poplatcích) (*)
Příloha č.2 (stávající znění vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství)
Příloha č.3 (stávající znění vyhlášky o místním poplatku ze psů)
Příloha č.4 (stávající znění vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:461 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX