Bod č.17.:

RMO1/8 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2017

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2017 )
Důvodová zpráva (Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2017 )
Příloha č.1 (Příloha č. 1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2017 - Rozbor hospodaření))
Příloha č.1 (Příloha č. 1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2017 - Finanční vypořádání))
Příloha č.1 (Příloha č. 1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2017 - Přehled hospodaření MŠ))
Příloha č.1 (Příloha č. 1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2017 - Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MŠ))
Příloha č.1 (Příloha č. 1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2017 - Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2017))
Příloha č.1 (Příloha č. 1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2017 - Fondy))
Příloha č.2 (Příloha č. 2 (Dílčí závěrečný účet za rok 2017 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017) )
Příloha č.3 (Příloha č. 3 (Účetní závěrka - Rozvaha MO Plzeň 1))
Příloha č.4 (Příloha č. 4 (Účetní závěrka - Výkaz zisku a ztráty MO Plzeň 1))
Příloha č.5 (Příloha č. 5 (Účetní závěrka - Zpráva o průběhu inventarizace))
Příloha č.6 (Příloha č. 6 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 122 ze dne 3. 4. 2018))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:462 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX