Bod č.18.:

RMO1/9 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 8 - 11

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 8 - 11.)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 8 - 11.)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 8 - 11. )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:463 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX