Bod č.19.:

RMO1/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času a kultury nebo jinak veřejně prospěšné účely

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka dotací včetně návrhu komise)
Příloha č.2 (zápis z jednání Komise pro sport, mládež a kulturu)
Příloha č.3 (vzor smlouvy o poskytnutí dotace)
Příloha č.4 (Dotační progam na sport a kulturu na 2018)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:464 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX