Bod č.20.:

RMO1/11 - Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Městskou policii Plzeň na projekt "Plzeňská senior akademie" včetně rozpočtového opatření č. 7

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis - žádost Bc. Karla Zahuta)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 7)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:465 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX