Bod č.21.:

RMO1/12 - Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP s určením pro rozpočet KŘTÚ - SVSMP - Péče o vzhled města,včetně rozpočtového opatření č. 12

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SVSMP)
Příloha č.2 (Rozpočtové opatření č. 12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:466 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX