Bod č.22.:

RMO1/13 - Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na realizaci akce “Umístění radarového ukazatele rychlosti v ulici Na Chmelnicích“, včetně rozpočtového patření č. 13

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 13)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí - změny 04/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:467 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX