Bod č.23.:

RMO1/14 - Zařazení nově zahajované akce „Komunikační úpravy Tachovská 61 – 71, Plzeň“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření č. 14

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 14, včetně rozpisu stavebních a nestavebních investic)
Příloha č.2 (Koordinační situace stavby)
Příloha č.3 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí - změny 04/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:468 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX