Bod č.25.:

RMO1/16 - Zařazení nově zahajované akce „Instalace vzduchotechnických rekuperačních jednotek v objektu 87. MŠ, Komenského 46“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí - změny 04/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:470 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX