Bod č.26.:

RMO1/17 - Zařazení nově zahajované akce „Instalace stojanu s hodinami a s bezpečnostním hlásičem“ do jmenovitého seznamu nestavebních investic rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření č. 15

(předkladatel:PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 15, včetně rozpisu závazného ukazatele stavebních a nestavebních investic)
Příloha č.2 (Inforamce o projektu "Přijdu včas")
Příloha č.3 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí - změny 04/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:471 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX