Bod č.27.:

RMO1/18 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 16

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 16 )
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 16 )
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 16 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:472 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX