Bod č.28.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Příloha č.1 (příloha)
Příloha č.2 (příloha )
Příloha č.3 (příloha)
Příloha č.4 (příloha )
Příloha č.5 (příloha)
Příloha č.6 (příloha)
Příloha č.7 (příloha)
Příloha č.8 (příloha)
Příloha č.9 (příloha)
Příloha č.10 (příloha)
Příloha č.11 (příloha )
Příloha č.12 (příloha)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:473 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX