Bod č.94.:

PRÁV/1 - Přehled přezkoumávaných usnesení RMP a ZMP za r. 2017 Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR vč. výsledku tohoto přezkumu

(předkladatel:JUDr. Tomášek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX