Bod č.10.:

ÚKEP/5 - Schválení Podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na projekt „Řízení strategie ITI Plzeň 2 – nositel

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Podmínky realizace projektu „Řízení strategie ITI Plzeň 2 – nositel“)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:120 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX