Bod č.81.:

BYT+OSS/2 - Analýza prostorové segregace na území města Plzně

(předkladatel:Ing. Z. Švarc, Mgr. Hynková, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX