Bod č.15.:

FIN/1 - Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP pro projekt „Zateplení 24. MŠ Schwarzova 4, Plzeň“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP)
Příloha č.2 (usnesení ZMO P3 vč. přílohy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:129 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX