Bod č.74.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2125/2 k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanoviskoTÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 1)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 4098-14/2018)
Příloha č.5 (zaměření vzdušného vedení a zaměření připlocení pozemku)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP z jednání dne 6. 2. 2018)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 341 ze dne 5. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:184 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX