Bod č.75.:

EVID/2 - Svěření nemovité věci do správy příspěvkové organizace, SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ v areálu Cukrovarská

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost + mapa)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (modrá mapa se zákresem - specifikace předmětu výpůjčky)
Příloha č.7 (přehled výpůjček a svěření SITMP)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP z jednání dne 13. 3. 2018)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 345 ze dne 5. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:185 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX