Bod č.23.:

OSS/1 - Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Upravený rozpočet)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:138 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX