Bod č.6.:

ÚKEP+ŘEÚ/1 - Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Zaměstnanost 2014-2020 na projekt "Efektivní veřejná správa města Plzně - strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně"

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) (*)
Příloha č.2 (Obecná část pravidel pro poskytnutí dotace (pro obsáhlost dokumentu je tato příloha k dispozici pouze v elektronické podobě))
Příloha č.3 (Specifická část pravidel pro poskytnutí dotace (pro obsáhlost dokumentu je tato příloha k dispozici pouze v elektronické podobě))
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 121 ze dne 25.05.2017)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 236 ze dne 22.03.2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:116 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX