Bod č.9.:

ÚKEP/4 - Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt "Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni"

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 210 ze dne 25. 5. 2017)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 322 ze dne 22. 6. 2017)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 386 ze dne 5. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:119 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX