Bod č.7.:

ÚKEP+ŘEÚ/2 - Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt "Cyklostezka Koterov - Starý Plzenec"

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Cyklostezka Koterov - Starý Plzenec")
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 291 ze dne 22. 6. 2017)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 1338 ze dne 21.12.2017)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 16 ze dne 25. 1. 2018)
Příloha č.7 (Usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany č. 25/2018 ze dne 27. 3. 2018 (bude u předkladatele))
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 308 ze dne 5. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:117 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX