Bod č.32.:

KŽP/1 - Žádost Městského obvodu Plzeň 1 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Pěstební opatření a výsadby zeleně v lokalitě Nýřanská ulice – I. část alej Nýřanská“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:147 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX