Bod č.35.:

KŽP/4 - Žádost spolku ENVIC, občanské sdružení, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně – motivační kampaň 2018“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:150 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX