Bod č.36.:

KŽP/5 - Žádost Tělovýchovné jednoty Radčice, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Údržba zeleně v areálu TJ Radčice, z.s.“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:151 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX