Bod č.8.:

ÚKEP+ŘEÚ/3 - Uvolnění blokace finančních prostředků z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů pro jednotlivé správce na projekt "Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I"

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 235 ze dne 22. 3. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:118 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX