Bod č.13.:

ŘEÚ+KŘTÚ/1 - Uzavření dohody o narovnání, kupní smlouvy o převodu vodohosp. infrastr., kupní smlouvy o převodu projektové dokumentace a dohody o započtení a o změně závazku mezi stat. městem Plzeň a společností VODÁRNA PLZEŇ a.s.

(předkladatel:nám. Kotas, nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Dohoda o narovnání)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Kupní smlouva o převodu VHI) (*)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Specifikace převáděné projektové dokumentace)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Dohoda o započtení a o změně závazku) (*)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení RMP č. 312 ze dne 5.4.2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:127 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX