Bod č.76.:

EVID/3 - Projednání souhlasu s demolicí čerpacích stanic odpadních vod Božkov I a Božkov II.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dokumentace čerpací stanice Božkov I)
Příloha č.2 (dokumentace čerpací stanice Božkov II)
Příloha č.3 (letecký snímek ČS Božkov I)
Příloha č.4 (letecký snímek ČS Božkov II)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 3. 2018)
Příloha č.6 (usnesení RMP ze dne 5. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:186 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX