Bod č.11.:

ŘEÚ/1 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2017 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2018.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření) (*)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 Rozpočtové souvztažnosti)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Souhrnné rozpočtové opatření - rozdělení části přebytku hospodaření MMP za rok 2017, která vznikla časovým posunem výdajů do roku 2018)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Souhrnné rozpočtové opatření - rozdělení zbývající části přebytku hospodaření za rok 2017 a zlepšených příjmů z prodeje majetku v roce 2018)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - příloha č. 1 (včetně popisu))
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Souhrnné rozpočtové opatření (příloha č. 2 včetně popisu))
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Souhrnné rozpočtové opatření (příloha č. 3 včetně popisu))
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - Usnesení ZMP č. 36 ze dne 25. 1. 2018)
Příloha č.8 (Příloha č.8 - Usnesení RMP č. 311 ze dne 5. 4. 2018)
Příloha č.9 (Příloha č. 9 - Usnesení RMP č. 370 ze dne 5. 4. 2018)
Příloha č.10 (Usnesení FV ZMP 1/2018)
Předloženo na stůl č.1 (Nová verze přílohy č. 3 s vyznačením změn)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:125 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX