Bod č.91.:

OPM/1 - Nový koncept Slavností svobody Plzeň po roce 2020 a vize programu Slavností svobody v roce 2020

(předkladatel:Mgr. Komišová, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Nový koncept Slavností svobody po roce 2020 a vize programu v roce 2020 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX